Välkommen!

Är du intresserad av radio på mellanvåg eller långvåg?

Tycker du om att lyssna, sända eller tekniken bakom det hela?

Är du intresserad av att göra förbättringar på din mottagare, antenner eller annan utrustning?

Är du intresserad av att lära dig mera om signalutbredning?

Vill du bli bättre på att ta in olika stationer?

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper?

… då är Medium Wave Circle något för dig

 

Vad är Medium Wave Circle?

Medium Wave Circle är en internationell klubb för radiointresserade. Den sammanför folk från hela världen med intresse för mellanvågsradio och därmed tillhörande ting. Medlemmarna i MWC är intresserade av många olika saker som till exempel följande:

* Att lyssna på sändningar från avlägsna platser (DX-ing) eller på andra ovanliga signaler
* Att lyssna på internationella radioprogram
* Att lyssna på utilitysändningar och radiofyrar
* Att utbyta synpunkter, kunskaper och information med andra medlemmar
* Att konstruera radioapparater, antenner, ljud- och signalutrustning
* Att använda sig av datateknik vid lyssning, framtagning av antenner, analys av mottagningsförhållanden osv.
* Mottagningsförhållandena på mellanvågsbandet
* Att delta I DX-peditioner på avsides belägna orter för att höra mera

 

Varför bli medlem?

Idag förlitar sig många på internet och diskussionsgrupper och bildar därmed virtuella grupper. Men en klubb är något därutöver. MWC använder sig också av internetkontakt men har ger också sina medlemmar förmåner som bara medlemmar har tillgång till.

MWC–medlemmar har följande förmåner:

* Medium Wave News – MWC:s välrenommerade tidning, som getts ut sedan december 1954, nu både i pappersutgåva och elektronisk version via internet
* e-news – MWC:s exklusiva nyhetsservice endast för medlemmar Med nyheter omedelbart och dygnet runt i en spam-fri och säker omgivning
* Tillgång till artiklar som MWC gett ut, CD-skivor och nytryck – ett referensbibliotek för viktiga artiklar till rabatterade priser för medlemmarna
* medlemmarna kan också i förväg och till rabatterade priser beställa viktiga böcker som World Radio TV Handbook och Passport to Worldband Radio och således spara pengar varje år
* tillgång till kunskap och erfarenhet som många andra likasinnade radioentusiaster världen runt ställer till förfogande, inom ett brett område omfattande radioteknik, språk och lyssnarerfarenhet

 

Är MWC något för mig?

Fastän vi är en specialiserad klubb välkomnar vi alla lyssnare, så varken ålder och erfarenhet (eller avsaknad av sådan) är ett hinder för att bli medlem. Fastän språket i MWC är engelska är det oväsentligt var medlemmarna bor – vi har medlemmar i alla världsdelar (utom Antarktis!).

 

Vad mera?

Kolla gärna vår webbsida. Här kan du

* Ta reda på vad våra medlemmar gör. Vad är DX-ing på mellanvåg?
* Ta reda på vad MWC gör och vilken services klubben erbjuder
* Få en inblick i vad DX-ing är; lyssna på några riktiga DX-signaler och titta på några QSL från MV-stationer.
* Läsa/ladda ner ett provexemplar av Medium Wave News
* Beställa CD-skivor osv via nätet
* Bli medlem i MWC eller förnya medlemsavgiften via nätet – betala avgiften utan problem genom Paypal eller på annat sätt
* Kontakta oss med frågor du kan ha

Medium Wave Circle sammanför radioentusiaster i hela världen och tjänstgör som en central samlingsplats där medlemmarna kan dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper, nyheter och synpunkter. I över 50 års tid har MWC varit en ovärderlig länk mellan nybörjare och erfarna lyssnare, mellan medlemmar som bor i olika länder och på tusentals kilometers avstånd.

Jag hoppas du känner lust att bli medlem i MWC och jag hoppas få höra från dig snart.

Med bästa hälsningar

Bernard Brown

Ordf., på MWC:s vägnar

P.S. Tänk på att man sparar in på avgiften om man blir medlem för 2 eller 3 år.